21 Mërts – Welts Poesii Taach – von Solange Hamester Johann* in Rio-Grandenser Hunsrik

Es is meechlich tas Poesii xon penutst kep waar foer te tsayt woo tas xraywe aan kefang hot. Es kept fiile poesii aarwate woo aus siin tas se foer lang tsayt komponiert kep waare, fer se helfe am auswënich lërne un ti tratitsioone fon tëne toomools keselxafte wayter liwre torich ti oraliteet.

In tëne tsayte waare ti Poesii kesung kep un, tepay, ti liira kexpiilt kep, en musik instrumënt woo fiil penutst kep waar im alte Kriichelant. Tesweche saat mer tas Poesii tsum liirixe genere keheyert.

Awer ti Poesii hat tswaay poetixe genere, te Ëpik un te Liirik.Ti ëpike poeeme hon ti meyerxt tsayt en ertseelerixe konthekst, un ti liirike poeeme khëne khorts sin, fer ploos en momënt se pehantle.

Soo, is Poesii eens fon te siwe tratisionaale khunste ore Arte un tuut ti mënxlich xprooch aan wëne fer estëtix penutsung.
Ketichte ore Poesii sin thekste woo ti seel neere. Tuun en pesere kexmak kewe fer unsre taache. Wëërme ti hërtse, peruiche uns. Ore xitle tii woo en fest prauche. Aaaah … ti Poesii!

Tuu khanst en Poesii fer yeete taach fom leeewe fine, woos tuu yeete taach in te familye fertuun khanst. In aler elter tuun mer fon tee telisioos khunst unser leewe froo mache lose!

Awer, fer tas ales se sin, mise ti poesii keleest kewe, resitiert kewe, fom papier raus kehool kewe, aus em khop, aus em huut kehool kewe… Yemant mus sayn xtim un sayn hërts leene tas tas paseyert. Heyer mit acht tas kleene keticht, woo te phuure liipe tsum leewe ausxtraalt:
Froo un lustig, Chacal

Tuut en fest paseere woo ich tanse wil pis ti xuu ferlange fer uf se heere tan tuun ich uf heere tuun ti xuu aus um tanse te rest fon mayn leewe!!!
Xeene kruus aus Thee Walt!

*Solange Hamester Johann ist die Leiterin vom Proyëkt Hunsrik in Thee Walt, Santa Maria do Herval, RS, Kommentatorin der Radiosendung AHAI – Die Deutsche Stunde der Gemeinden – Block 04 und Kolumnistin bei www.brasilalemanha.com.br. E-Mail: equipehunsrik@gmail.com 
Audio dieses Kommentars –AHAI bl 04

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *